Now showing items 1-2 of 2

  • Mezinárodní daňová optimalizace 

    Pavliska, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou společnosti ICE – industrial services a.s. Společnost musí odvádět srážkovou daň ze svých přijatých faktur. Ekonomická činnost je uskutečňovaná ve Spolkové republice Německo. ...
  • Stanovení transférové ceny mezi přidruženými podniky 

    Štorová, Nina
    Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení transferové ceny řízené transakce mezi přidruženými podniky. Úkolem je zvolit vhodnou metodu pro stanovení transferové ceny pro řízenou transakci vybraných sdružených podniků ...