Now showing items 1-6 of 6

 • Flíčková anténa s přepínatelnou polarizací 

  Havelka, Michal
  Bakalářská práce se zabývá rozborem základních typů planárních antén, metod jejich návrhu, optimalizací a modelováním v programu ANSOFT Designer. Důraz je kladen na návrh planárních antén s aperturovým buzením. Nejprve je ...
 • Mobilita sítí v Mobile IP 

  Havelka, Michal
  Semestrální práce se zabývá problematikou mobility sítí (NEMO) v protokolech Mobile IPv4 a Mobile IPv6. Popisuje základní princip činnosti protokolů Mobile IP, definuje rozdíly mezi mobilitou uzlů a mobilitou sítí a navrhuje ...
 • Neazaměstnanost a její řešení v vybraném teritoriu ČR 

  Ondříšek, Roman
  Tato práce se zabývá nezaměstnaností v letech 2009-2013 a to na území obce s rozšířenou působností Kyjov. Nadále analyzuje stav nezaměstnanosti v EU, ČR a ve mnou vybraném teritoriu, kde je opět analyzován stav nezaměstnanosti ...
 • Planární anténní řada pro příjem signálu digitální televize 

  Havelka, Michal
  Diplomová práce se v první části zabývá návrhem jednoho anténního prvku anténního pole pro příjem signálu digitální televize. Rezonanční kmitočet antény je 4,7 GHz, anténa pracuje v kmitočtovém pásmu 4,4 až 5,0 GHz. ...
 • Správa digitálních knihoven 

  Havelka, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou správy digitálních knihoven, a to konkrétně standardem MPEG-7 ISO/IEC 15938, jež definuje popis multimediálního obsahu. Popisuje základní pravidla standardu a do většího detailu je ...
 • Systém kompletace rolí pro automatickou páskovačku 

  Havelka, Michal
  Tato bakalářská práce řeší návrh způsobu kompletace rolí technické textilie do horizontální vrstvy. Jsou zde uvedena možná konstrukční řešení a vlastní konstrukční návrh. Nejdříve se zde zabývám hlavními rozměry, dále ...