Now showing items 1-7 of 7

 • Analyzátor kvality VoIP hovorů 

  Havelka, Ondřej
  Tato diplomová práce popisuje návrh a implementaci aplikace pro analýzu kvality Voice over IP s využitím NetFlow. Na začátku jsou shrnuty základní teoretické poznatky z oblasti technologie VoIP a NetFlow - principy, ...
 • Detekce VoIP aplikací ve statistikách síťového provozu 

  Havelka, Ondřej
  VoIP aplikace umožňují rychlou a levnou komunikaci prostřednictvím internetu. Díky masivnímu rozšíření těchto aplikací v posledních několika letech dochází k nárůstu VoIP provozu, který je třeba umět rozlišit od ostatního ...
 • Návrh na optimalizaci serverů s využitím virtualizace a konsolidace 

  Havelka, Ondřej
  Cílem diplomové práce je navrhnout optimalizace serverů s využitím virtualizace a konsolidace. Diplomová práce je rozdělená do tří částí. První část je věnována základním teoretickým poznatkům o serverové virtualizaci, v ...
 • Návrh počítačové sítě pro malou firmu 

  Havelka, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je navrhnout novou počítačovou síť pro malou firmu. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část je věnována základním teoretickým poznatkům o počítačové síti, v následující části je provedena ...
 • Vizuální editor workflow pro platformu GPC 

  Havelka, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou modelování podnikových procesů a aplikací zjištěných poznatků při modelování workflow. Účelem práce je vytvořit a implementovat editor BPMN diagramů. Tento editor bude zařazený ...
 • Výroba montážních přípravků pomocí metody Fused Deposition Modeling 

  Havelka, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou montážních přípravků pro výrobu LCD televizorů ve firmě Wistron Infocomm (Czech), s. r. o. V rámci práce proběhlo zhodnocení současného stavu používání montážních přípravků a ...
 • Vývoj tlakového spínače pro kolejová vozidla 

  Havelka, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce tlakového spínače s nastavitelnou hysterezí. V rámci práce je zpracován stručný úvod do teorie stlačeného vzduchu a tlakových spínačů, dále proběhla rešerše současné nabídky ...