Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce ohně a kouře ve videosekvenci 

    Havelka, Robert
    Tato diplomová práce se zabývá detekcí ohně ve videosekvenci. Pozornost je věnována známým charakteristikám ohně a nastiňuje principy existujících řešení, které se zabývají touto problematikou. Práce také popisuje návrh, ...
  • Syntéza textur 

    Havelka, Robert
    Práce čtenáři objasní význam texturování a obsahuje přehled základních postupů při syntetizování textur. Generování textur je popsáno především z pohledu procedurálních generátorů. Vysvětlen je význam použití Fourierovy ...