Now showing items 1-2 of 2

  • Bytový dům 

    Havlíček, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dvou bytových domů „A“ a „B“ v Rudíkově. Jedná se o dva na sebe navazující objekty ve svažitém terénu. Oba objekty bytových domů mají dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. ...
  • Zázemí sportovního areálu - stavebně technologický projekt 

    Havlíček, Jakub
    Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výstavby zázemí a šaten sportovního areálu ve Velkém Meziříčí. Součástí práce je technická zpráva stavebně technologického projektu, návrh dopravních tras, časový a ...