Now showing items 1-3 of 3

 • Efektivní financování podnikatelské činnosti 

  Havlíčková, Barbora
  Cílem bakalářské práce je na základě finanční analýzy zhodnotit finanční zdraví společnosti a zlepšit její financování. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část obsahuje základní pojmy a ...
 • Návrh marketingového mixu v oblasti služeb 

  Havlíčková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením stávajícího stavu marketingového mixu podnikatelského subjektu poskytujícího služby manikúry a pedikúry a návrhy na jeho zlepšení. V teoretické části jsou uvedena teoretická východiska ...
 • Studium antioxidativního potenciálu výlisků vybraného ovoce 

  Havlíčková, Barbora
  Tématem této bakalářské práce byla antioxidační aktivita vybraného druhu ovoce. Mezi vybrané druhy patřily matoliny z červeného a bílého hroznového vína, výlisky z černého bezu a aronie. Rovněž byly analýze podrobeny dva ...