Now showing items 1-1 of 1

  • Tržní oceňování podniku jako podklad pro strategická rozhodnutí 

    Karasová, Pavlína
    Předmětem diplomové práce je problematika tržního oceňování podniků. Teoretická část obsahuje základní pohledy a přístupy pro oceňování podniků. Představuje většinu používaných (i méně používaných) metod pro oceňování a ...