Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

    Havlíková, Petra
    Cílem diplomové práce je na základě zpracované analýzy současného stavu komunikačního mixu vybraného podniku navrhnout konkrétní opatření vedoucí k jeho zlepšení. Práce je rozdělena na tři části, a to na část teoretickou, ...
  • Rozvoj obchodních aktivit podniku E-lékárna Brno 

    Havlíková, Petra
    Diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit podniku E-lékárna Brno. Práce na základě teoretických východisek shrnuje analýzu vnějšího a vnitřního prostředí do SWOT analýzy. Výsledkem jsou návrhy a doporučení, ...