Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace novelizované normy ISO 10006 ve spolecnosti UNICORN a.s. 

    Havlín, Jan
    Diplomová práce zpracovává analýzu současného stavu řízení projektů ve společnosti UNICORN a.s. a navrhuje doporučení ke zlepšení v této oblasti na základě ČSN ISO 10 006 Systému managementu jakosti - Směrnice pro management ...
  • Událostmi řízená automatizace 

    Havlín, Jan
    Práce se zabývá automatizací procesů v rámci týmu Testing Farm firmy Red Hat Czech s.r.o. Automatizací vybrané úlohy "Aktualizace a otestování systému průběžné integrace s novým sestavením operačního systému se docílilo ...