Now showing items 1-2 of 2

  • Algoritmus automatického výběru vhodného typu zařízení z databáze výměníků tepla 

    Havlů, Michal
    Diplomová práce se zabývá tvorbou výběrového algoritmu databáze výměníků tepla určených pro výběr vhodného typu výměníku pro danou aplikaci a sestavením tabulek priorit popisujících vhodnost jejich použití. Daná databáze ...
  • Využití biomasy v České republice 

    Havlů, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou energetického využití biomasy v ČR. Úvodní část obsahuje zdroje, typy a vlastnosti biomasy. Hlavní částí práce je případová studie zabývající se zařízením využívajícím biomasu ...