Now showing items 1-6 of 6

 • Joint accurate time and stable frequency distribution infrastructure sharing fiber footprint with research network 

  Vojtěch, Josef; Šlapák, Martin; Škoda, Pavel; Radil, Jan; Havliš, Ondřej; Altmann, Michal; Münster, Petr; Velc, Radek; Kundrát, Jan; Altmannová, Lada; Vohnout, Rudolf; Horváth, Tomáš; Hůla, Miloslav; Smotlacha, Vladimír; Čížek, Martin; Pravdová, Lenka; Řeřucha, Šimon; Hrabina, Jan; Číp, Ondřej (SPIE, 2017-02-07)
  The infrastructure essentialities for accurate time and stable frequency distribution are presented. Our solution is based on sharing fibers for a research and educational network carrying live data traffic with time and ...
 • Metody vyhledávání a dokumentace optických kabelů 

  Havliš, Ondřej
  Účelem této bakalářské práce je popis vyhledávání optických kabelů za pomocí metalických prvků a EMS markerů pod zemským povrchem vhodnou metodou a dále jejich možnosti evidence a dokumentace těchto optických kabelů v ...
 • Modified GIANT Dynamic Bandwidth Allocation Algorithm of NG-PON 

  Horváth, Tomáš; Oujezský, Václav; Münster, Petr; Vojtěch, Josef; Havliš, Ondřej; Sikora, Pavel (Croatian Communications and Information Society, 2017-04-07)
  As NS-3 simulator does not support the direct mapping of Triple Play services into T-CONT and their labeling. We focus on a delay value for Triple Play services which was reduced by own modification in a GIANT algorithm. ...
 • Optické přepínání a sdružování provozů 

  Foldyna, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace využití vlnových délek v optic- kých sítích. V první části jsou teoreticky popsány optické sítě a jejich problematika, přepínání v optických sítích a sdružování provozů. ...
 • Optické zesilovače a jejich aplikace 

  Dvořák, Tomáš
  Účelem této diplomové práce je prostudování možností optického zesílení, způsobů realizace optických zesilovačů a sestrojení funkčního zesilovače EDFA. Na základě získaných znalostí o~optických zesilovačích bylo navrženo ...
 • Pasivní optické sítě WDM-PON 

  Havliš, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou optických přístupových sítí, zejména pasivní optickou sítí WDM-PON. Uvádí moderní řešení připojení uživatelů do optické přístupové sítě pomocí optických přípojek FTTx. Popisuje jednotlivé druhy ...