Now showing items 1-2 of 2

  • Design kyvadlových hodin 

    Havránek, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem mechanických nástěnných kyvadlových hodin. Tyto by v sobě měly spojovat kouzlo a spolehlivost jemné mechaniky spolu s moderním tvaroslovím a kvalitními materiály. Autor si klade za ...
  • Design podtlakového chodícího pásu 

    Havránek, Jakub
    Diplomová práce se zabývá designovým návrhem pod- tlakového chodícího pásu. Cílem bylo vytvořit vizi mož- né podoby tohoto přístroje pro blízkou budoucnost. Výsledkem je koncepčně nové řešení sestávající z pev- né vnější ...