Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingové komunikace 

    Ansorgeová, Tereza
    Bakalářská práce se zaměřuje na komunikační mix a online marketingovou komunikaci obchodní značky Kola Svorada. Vysvětluje, co je to marketing, jaké jsou jeho nástroje a následně porovnává teoretické poznatky se skutečností. ...