Now showing items 1-8 of 8

 • Antény pro bezdrátové sítě pracující v blízkosti lidského těla 

  Hebelka, Vladimír
  Disertační práce je zaměřena na vytvoření návrhu antény operující v blízkosti lidského těla. Kritické parametry zahrnují impedanční přizpůsobení, polarizační vlastnosti a vyzařovací charakteristiky. Základní výzkum je ...
 • Antény pro přenos energie podél střechy automobilu 

  Škoda, Adam
  Předložená diplomová práce pojednává o problematice antén, které přenáší energii podél vodivého materiálu. K přenosu energie je využito povrchových vln. Pro řešení tohoto problému byla, kvůli svým vlastnostem, zvolena ...
 • Čtvercová fraktální anténa 

  Roháček, Peter
  Bakalárska práca sa zaoberá rozborom základných parametrov antén a metód konštrukcií fraktálov. Dôraz sa kladie predovšetkým na mikropáskové antény, kde sú rozobrané základné vlastnosti, výhody a nevýhody, metódy konštrukcií, ...
 • Obdélníková flíčková anténa pro pásmo 60 GHz 

  Hubka, Patrik
  Cílem práce je navrhnout a realizovat obdélníkovou flíčkovou anténu pro frekvenční pásmo 60 GHz s impedančním přizpůsobením na 50 . V první části této práce jsou popsány všeobecné poznatky o mikropáskových anténách. Pozornost ...
 • Panelové antény pro pásmo 5,6 GHz 

  Hebelka, Vladimír
  Tato práce se zabývá návrhem panelových antén pro pásmo 5,6 GHz. Pomocí programu CST Design Studio byly navrhované antény simulovány a optimalizovány z hlediska impedančního přizpůsobení, širokopásmovosti a směrovosti. ...
 • Planární anténa na EBG substrátu 

  Cepek, Tomáš
  Cílem práce je popsat chování EBG substrátu a posouzení jeho vlivu na některé typy antén a jednu z nich vybrat k realizaci. Práce se v první části zabývá popisem parametrů antén obecně, druhá část je věnována seznámením s ...
 • The RF Energy Harvesting Antennas Operating in Commercially Deployed Frequency Bands: A Comparative Stud 

  Mrnka, Michal; Vašina, Petr; Kufa, Martin; Hebelka, Vladimír; Raida, Zbyněk (Hindawi Publishing Corporation, 2016-04-06)
  This paper deals with suitable antennas for energy harvesting, which is a growing research field due to the utilization of nowa-days ubiquitous and abundant RF energy. Four types of basic antenna structures suitable for ...
 • Širokopásmová anténa pro pásmo od 5 GHz do 10 GHz 

  Hebelka, Vladimír
  V této práci je popisován návrh a výroba širokopásmové motýlkové antény pro pásmo od 5GHz do 10GHz. První část se zabývá popisem typů motýlkových antén. Další části je uveden návrh motýlkových antén a jejich optimalizaci ...