Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizace a kvalita. 

    Hebler, Violeta
    Tato bakalářská práce se zabývá kontrolou kvality v produkci a možnostmi ovlivnění jakosti výrobku. Popisuje průběh a způsoby kontroly výrobního procesu. Dále práce pojednává o přínosech automatizace měření a praktického ...
  • Metodika tvorby environmentálního profilu organizace 

    Hebler, Violeta
    Tato diplomová práce se zabývá metodikou pro vypracování environmentálního profilu organizace. V práci jsou vysvětleny požadavky na environmentální systém managementu, je zde navržen postup analýzy aspektů, postup identifikace ...