Now showing items 1-2 of 2

  • Multi-master komunikace na dlouhých vzdálenostech 

    Hedvíček, Michal
    Bakalářská práce se zabývá teoretickým rozborem používaných sériových sběrnic a porovnáním jejich vlastností, zejména pak pro použití na středních vzdálenostech. Dále pak uvažuje možnost rozšíření sběrnice I2C o speciální ...
  • Návrh komplexního automatizovaného systému pro akvaristy 

    Hedvíček, Michal
    Diplomová práce se zabývá teoretickým návrhem automatizovaného řídicího systému pro akvárium a jeho následnou simulací v softwarovém prostředí Proteus ISIS. Díky simulačnímu programu lze ověřit chování procesoru při žádaných ...