Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh nového způsobu čištění polyeterpolyolů pomocí zeolitů 

    Hedvigy, Marek
    Diplomová práca sa zaberá sledovaním cieľových kvalitatívnych parametrov polyéterpolyolu – Slovaprop G-160, ktoré sú: obsah sodíka a draslíka, farba, kyslosť a obsah vody. Najdôležitejším parametrom bol obsah sodíka a ...
  • Uhelné huminové kyseliny a jejich využití 

    Hedvigy, Marek
    Významnou zložkou menej zuhoľnatených uhlí sú tmavofarebné humínové kyseliny. Vďaka svojim vlastnostiam sa používajú v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, priemysle a pri úpravách pôd v životnom prostredí. V práci ...