Now showing items 1-2 of 2

  • Plánování a rozvrhování 

    Hefka, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace plánování a rozvrhování. K tomu se využívá genetických algoritmů inspirovaných evolučním vývojem. Součástí práce je seznámení s problémem plánování a rozvrhování, ...
  • Rekurzivní prohledavač webu pro KDE 

    Hefka, Lukáš
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou prohledávání webových stránek z desktopového prostředí KDE. Součástí práce je seznámení s aplikačním rozhraním tohoto prostředí, popis návrhu a implementace aplikace. Ta podporuje ...