Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh QMS v malé organizaci 

    Heger, Jan
    Diplomová práce se zabývá navržením a zavedením managementu kvality v malé organizaci pomocí metodologie DMAIC ve shodě s normou ČSN EN ISO 9001. Po vstupní analýze firmy jsou definovány klíčové procesy a je provedeno ...
  • Posuvové zařízení pro ohraňovačku dřeva 

    Heger, Jan
    Bakalářská práce se zabývá návrhem posuvového zařízení pro ohraňovačku dřeva. Jsou zde provedeny základní výpočty. Jako příloha je výkresová dokumentace sestavy.