Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh QMS v malé organizaci 

    Heger, Jan
    Diplomová práce se zabývá navržením a zavedením managementu kvality v malé organizaci pomocí metodologie DMAIC ve shodě s normou ČSN EN ISO 9001. Po vstupní analýze firmy jsou definovány klíčové procesy a je provedeno ...
  • Stanovení produkce bioplynu v bioplynové stanici 

    Heger, Jan
    Zaměřením této práce jsou výpočtové metody pro odhad výtěžnosti bioplynu v bioplynové stanici. Cílem je seznámení s výpočtovými metodami a určení jejich přesnosti provedené výpočtem. Zpřesňování odhadu produkce bioplynu ...