Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh elektroniky autonomního monitorovacího systému 

    Heger, Krištof
    Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom elektronických prvkov autonómneho monitorovacieho systému, ktorý bude použitý na diagnostiku elektromagnetického vibračného generátora vyvinutého na VUT v Brne. Tento generátor by ...
  • Volba vhodné komerční elektroniky pro vibrační generátory VUT 

    Heger, Krištof
    Táto práca sa zaoberá voľbou elektroniky, ktorá by bola schopná zabezpečiť efektívne spracovanie a využitie energie vyrobenej vibračným generátorom vyvinutým na VUT v Brne. Táto elektronika spadá do oblasti power management ...