Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza penzijních fondů pomocí časových řad 

    Heikenwälder, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá analýzou zhodnocení penzijních fondů v České republice. Pojednává o teorii časových řad a regresní analýze. Analyzuje zhodnocení jednotlivých fondů a možnosti odhadů budoucího zhodnocení.
  • Návrh organizační změny v neziskové organizaci 

    Heikenwälder, Jakub
    V diplomové práci zpracovávám návrh organizační změny Vysokoškolského katolického hnutí Brno, o.s., neziskové organizace. Věnuji se popisu cílů a aktivit sdružení a definování klíčových pozic, charakteristice pracovní ...