Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh změny organizační struktury firmy 

  Svobodová, Elena
  Cílem této diplomové práce je navrhnout novou organizační strukturu ve výrobním podniku, zaměřit se hlavně na jednotlivé organizační složky a specifikovat cíle, které by měly být touto restrukturalizací dosaženy. Návrh ...
 • Optimalizace výroby dopravníkových válečků 

  Veverka, Štěpán
  Předložená práce se zabývá optimalizací výroby dopravníkových válečků ve smyslu racionalizačního projektu pro firmu Transroll – CZ, s.r.o. Na základě literární studie z oblasti technologického projektování a technologie ...
 • Projekt centralizace výroby mosazných klecí pro valivá ložiska 

  Křížek, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá centralizací výroby mosazných ložiskových klecí ve firmě ZKL Hanušovice, a.s. První část je zaměřena na popis stávající situace výrobního procesu, který má v současné době řadu nevýhod. Z těchto ...
 • Projekt zabezpečení chodu poloautomatické linky na výrobu plastových oken 

  Horák, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá poloautomatickou linkou na výrobu plastových oken ve firmě RI-Okna. Je popsán systém skladování, manipulace a slabá místa výrobní linky. Řešení je rozpracováno do podoby technologického ...
 • Racionalizační projekt pracoviště svařování ohřívačů 

  Varjan, Matúš
  Cieľom tejto diplomovej práce je racionalizovať pracovisko zvárania ohrievačov vody v spoločnosti Tatramat – ohrievače vody s.r.o.. Racionalizácia pozostáva z troch častí (úloh). Prvá časť sa zaoberá dispozičným riešením, ...
 • Racionalizační projekt výroby vzduchových filtrů 

  Buďa, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá racionalizací pracoviště pro výrobu vzduchových a palivových filtrů ve společnosti MANN - HUMMEL (CZ) s.r.o., která povede ke snížení rozpracovanosti a navrhnutí optimální směnné výrobní dávky na ...
 • Technologický projekt výrobní linky na výrobu plastových oken 

  Nejedlý, Jindřich
  Diplomová práce se zabývá racionalizací výrobní linky na výrobu plastových oken ve firmě RI OKNA a.s. Je provedeno zhodnocení současného stavu výrobní linky, odhalení slabých míst a na jejich základě jsou navrhnuty varianty ...