Now showing items 1-6 of 6

 • Energetické interakce donor-akceptorových párů pro přeměnu sluneční energie 

  Hrabal, Michal
  Práce se zabývá studiem přenosu náboje mezi materiály potenciálně vhodnými pro konstrukci organických solárních článků. Přenos náboje je studován pomocí zhášení fluorescence. V teoretické části je provedena rešerše a shrnuty ...
 • Fotogenerace náboje v organických polovodičích 

  Heinrichová, Patricie
  S nástupem komerční výroby organických solárních článků roste i zájem o detailní poznání základních elektronových procesů souvisejících s fotogenerací náboje, které umožní dosáhnout vyšší účinnosti fotovoltaické konverze. ...
 • Novel Riboflavin-Inspired Conjugated Bio-Organic Semiconductors 

  Richtár, Jan; Heinrichová, Patricie; Apaydin, Dogukan Hazar; Schmiedová, Veronika; Yumusak, Cigdem; Kovalenko, Alexander; Weiter, Martin; Sariciftci, N.S.; Krajčovič, Jozef (MDPI, 2018-09-05)
  Flavins are known to be extremely versatile, thus enabling routes to innumerable modifications in order to obtain desired properties. Thus, in the present paper, the group of bio-inspired conjugated materials based on the ...
 • Organické materiály pro fotonické aplikace 

  Kubíček, Václav
  Bakalářská práce se zaměřuje na charakterizaci optických vlastností substituovaných difenyl-distyrylbenzenů za účelem jejich potenciální aplikace na poli organické fotoniky. Byl studován vliv molekulové struktury, vlivu ...
 • Studium vlivu fotochromní reakce na optoelektrické vlastnosti organických polovodičů 

  Heinrichová, Patricie
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium elektrických a optoelektrických vlastností konjugovaných polymerů. Teoretická část se zabývá vztahem mezi molekulární strukturou konjugovaných materiálů a jejich vybranými ...
 • Vacuum deposited Diphenyl-Diketo-Pyrrolopyrrol solar cell structures 

  Georgieva, Galya; Dobrikov, Georgi; Heinrichová, Patricie; Karashanova, Daniela; Dimov, Deyan; Vala, Martin; Weiter, Martin; Zhivkov, Ivaylo (IOP Publishing, 2016-04-07)
  In the present paper, DPP(TBFu)2:C60 donor-acceptor composite films were prepared by vacuum co-deposition and the photoelectrical properties of ITO|PEDOT:PSS| DPP(TBFu)2:C60|Al solar cell samples were investigated.