Now showing items 1-2 of 2

  • Adjoint solver 

    Heinz, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných nastavení nástroje Adjoint solver v komerčním softwaru ANSYS Fluent 18.2. První část závěrečné práce pojednává o základech hydrodynamiky, zejména rovnicím, které popisují ...
  • Vstupní recirkulace u odstředivého čerpadla 

    Heinz, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá fenoménem objevujícím se v hydrodynamických čerpadlech při pod-optimálním průtoku. Tímto fenoménem je vstupní recirkulace, jež je nežádoucím jevem v sání čerpadla. Tato recirkulace způsobuje ...