Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vybrané firmy pomocí časových řad 

    Hejlová, Monika
    Bakalářská práce analyzuje firmu Elektrizace železnic Praha a. s. v letech 2001 až 2009. Analýza firmy je rozdělena na dvě části. První část se zabývá analýzou firmy ekonomickými ukazateli. Druhá část je zaměřena na analýzu ...
  • Založení malé kavárny 

    Hejlová, Monika
    Diplomová práce se zaměřuje na založení malé kavárny v České Třebové. Návrh na založení kavárny vychází z teoretických poznatků a provedených analýz. Podrobně zkoumá dotazníkové šetření a finanční plán projektu. Obsahuje ...