Now showing items 1-1 of 1

  • Zlepšování procesů hospodaření s vodou 

    Hejtman, Jan
    Předmětem této diplomové práce je oblast podnikových procesů ve Vodárenské akciové společnosti, a.s. V teoretické části práce jsou popsány charakteristiky, mapování a modelování podnikových procesů. V praktické části jsou ...