Now showing items 1-3 of 3

 • Metodika zdaňování úroků z titulu poskytnutí zápůjčky mezi spojenými osobami 

  Kropáčová, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zdaňování úroků plynoucích ze zápůjček poskytnutých mezi spojenými osobami, které jsou rezidenty České republiky. V první části jsou definována základní teoretická východiska. ...
 • Vybrané formy podnikání a jejich zdaňování 

  Ištvánková, Šárka
  Tato bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů fyzických osob z podnikání a jiné samostatné činnosti. Jejím cílem je porovnat daňovou zátěž živnostníků a společnosti s ručením omezeným a na základě zjištěných poznatků ...
 • Změna stávajícího systému řízení vybraného podniku 

  Polách, Igor
  Diplomová práce se zaměřuje na konkrétní podmínky podniku ABC s.r.o. v oblasti finančního řízení podniku. Řeší otázku změny systému řízení malého podniku, která je nezbytná pro správné rozhodování a nakládání s prostředky ...