Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh grafického prostředí společnosti, propagace společnosti 

    Vrána, Michal
    Tato bakalářská práce je zaměřena na formy propagace mnou zvolené společnosti Arkys, s.r.o.. Její úvodní část je věnována teoretických východiskům. Následně se pak zabývá řešením problému analýzy současného stavu. Závěr ...