Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza dat z oftalmologických přístrojů 

    Brož, Petr
    V práci je podán stručný přehled anatomie oka, optických prostředí, z nichž se oko skládá, a základních refrakčních vad oka. Dále jsou uvedeny vyšetřovací techniky, které pacient musí podstoupit před operací katarakty ...
  • Modelování procesu vidění 

    Faruga, Michal
    Diplomová práce se zabývá lidským zrakem a zrakovým orgánem, jak z pohledu anatomického, tak z pohledu fyziologického. Jsou v ní mimo jiné popsány optické procesy probíhající v oku a jejich dopad na proces vidění. Práce ...