Now showing items 1-2 of 2

  • Charakterizace vlastností perovskitovských fotovoltaických článků 

    Henek, Tomáš
    Semestrální práce se zabývá problematikou perovskitových solárních článků. Popisuje strukturu perovskitu a část historie solárních článků, která vedla k použití perovskitu jako absorpční vrstvy. Dále jsou rozebrány metody ...
  • Stanovení kalibračních lhůt přístrojů 

    Henek, Tomáš
    Tato práce stručně a obecně popisuje funkci a strukturu metrologie a vymezuje metody určování kalibračních intervalů. Dále popisuje konkrétní kalibrační laboratoř firmy Honeywell a vytyčuje způsoby a postupy pro použití ...