Now showing items 1-20 of 60

 • Bioplynová stanice-stavebně technologický projekt 

  Fatura, Josef
  Předmětem mé diplomové práce je technologická etapa bioplynové stanice. Podrobně jsem se zaměřil na stavební objekty SO01 – Hala příjmů a úpravy surovin a SO02 – Provozní budovu s kogenerační jednotkou. K betonáži, bednění ...
 • Bytový dům Hubertus-Technologická etapa spodní stavby 

  Rotrekl, Ivo
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením spodní stavby Bytového domu Hubertus v obci Karlova Studánka. Obsahem této práce je rozpočet, časový a finanční plán stavby s nasazením pracovníků, kontrolní ...
 • Bytový dům Jihlava-technologická etapa hrubé stavby 

  Novák, Jan
  Předmětem mé bakalářské práce je provedení hrubé vrchní stavby bytového domu v Jihlavě. Podrobněji zpracovávám technologické předpisy pro zdění a montáž prefabrikovaných panelů Spiroll. Dále obsahuje technickou zprávu, ...
 • Bytový dům Ševětín - technologická etapa hrubé horní stavby 

  Marek, Miroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřená na stavebně technologickou etapu horní hrubé stavby bytového domu v Ševětíně. Zabývá se Technickou zprávou, technologickými postupy výstavby, dále obsahuje technickou zprávu zařízení ...
 • Bytový dům Zlín,Jižní svahy- technologická etapa hrubé spodní stavby 

  Klimánek, Tomáš
  V této bakalářské práci je řešena stavebně technologická etapa hrubé spodní stavby bytového domu ve Zlíně na Jižních svazích. Práce jsou rozděleny do dvou etap. Do první etapy řadíme výkopové práce stavební jámy, plošných ...
 • Characteristics of recycled concrete aggregates from precast slab block buildings 

  Venkrbec, Václav; Nováková, Iveta; Henková, Svatava (IOP Publishing, 2017-11-04)
  Precast slab block buildings (PSBB) typically and frequently occur in Central and Eastern Europe, as well as elsewhere in the world. Some of these buildings are currently used beyond their service life capacity. The ...
 • ČOV Kostelec u Jihlavy - stavebně technologický projekt 

  Rotrekl, Ivo
  Tato diplomová práce zpracovává stavebně technologické řešení výstavby čističky odpadních vod. V práci je zpracována komplexní studie realizace včetně harmonogramu, finančního plánu s nasazením pracovníků a také technologického ...
 • ČOV Rozstání - stavebně technologický projekt 

  Smolík, Tomáš
  Diplomová práce obsahuje technologický projekt objektu Čistírny odpadních vod a stokové sítě v Rozstání. Práce je zaměřena na vybrané části technologického projektu, jež spoluutváří podrobný popis jednotlivých pracovních ...
 • Dům sociálních služeb -technologická etapa hrubé horní stavby 

  Krajcar, Tomáš
  Předmětem mé bakalářské práce je technologie provedení hrubé vrchní stavby domu sociálních služeb ve Valašské Meziříčí. Práce obsahuje technologický předpis pro zdění a monolitickou konstrukci, technickou zprávu, zařízení ...
 • Garáže Hroznová, Brno - řešení zajištění svahu a založení stavby 

  Všetečka, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na technologické provádění etapy realizace pažící konstrukce s následným založením objektu garáží ve městě Brně. Práce obsahuje technologie provádění, návrh strojní sestavy, řešení zařízení ...
 • Hala na výrobu kontejnerů ve Vranovicích - technologická etapa hrubé vrchní stavby 

  Velešík, Josef
  Práce řeší technologickou etapu hrubé vrchní stavby ocelové haly typu LLENTAB. Technologická etapa obsahuje osazení kotevních bloků do zhlaví pilot, montáž ocelové konstrukce haly, montáž panelového stropu, montáž opláštění ...
 • Hala společnosti SAND TEAM Holubice - stavebně technologický projekt 

  Pivoňka, Josef
  Tato diplomová práce zpracovává přípravu a organizaci přístavby průmyslové haly společnosti SAND TEAM v Holubicích, která se zabývá výzkumem v oblasti formovacích materiálů. Práce se zaměřuje hlavně na technologický postup ...
 • Kanalizace a ČOV ve Veverské Bítýšce - stavebně technologický projekt 

  Prokop, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením stavby kanalizace a ČOV ve Veverské Bítýšce. Jedná se o celkovou rekonstrukci původní ČOV, kde bude většina původních objektů demolována a nahrazena objekty novými. ...
 • Montážní hala v Třemošné - technologická etapa hrubé vrchní stavby 

  Beránek, Jan
  Obsahem bakalářské práce „Technologická etapa hrubé vrchní stavby montážní haly v Třemošné“ je všeobecné stavebně – technologické řešení stavby. Tato práce obsahuje technologický předpis, technickou zprávu, zařízení ...
 • Multifunkční sportovní hala - stavebně technologický projekt 

  Chadima, Zdeněk
  Diplomová práce zpracovává stavebně technologické řešení výstavby multifunkční sportovní haly formou stavebně technologického projektu. Projekt mimo jiné obsahuje celkovou studii realizace včetně situací, časové a finanční ...
 • Obytný soubor Fialka-Říčany-Vybraná část STP 

  Machač, Ondřej
  Předložená práce pojednává o souboru Fialka v Říčanech speciálně pak o objektu A. Jde o studii hlavních technologických etap se zaměřením na speciální zakládání – vrtané piloty a zděné systémy. Práce přináší srovnání nákladů ...
 • Penzion - technologická etapa hrubé horní stavby 

  Řihák, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřená na výstavbu srubového penzionu. Zabývá se problematikou vybraných technologických částí projektu, kterými jsou: technická zpráva, biotičtí škůdci dřeva, ochrana dřeva, technologický postup těžby ...
 • Polyfunkční dům D - Technologická etapa spodní stavby 

  Šolc, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením spodní stavby polyfunkčního domu D, ulice Dusíkova, Brno. Obsahem této práce je technologický předpis, návrh zařízení staveniště, rozpočet, kontrolní a zkušební ...
 • Polyfunkční dům Olomouc Hněvotínská - stavebně technologický projekt 

  Mráček, Ondřej
  Ve své diplomové práci jsem se zabýval vypracováním stavebně technologického projektu pro polyfunkční dům v Olomouci na Tabulovém Vrchu. Cílem práce je vybrat a vypracovat vhodné řešení stavby z hlediska finančních, časových ...
 • Polyfunkční komplex - Houbalova - stavebně technologický projekt 

  Ševčík, Jan
  Předmětem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu poly-funkčního komplexu se zaměřením na provedení hrubé stavby. Hrubá stavba je řešena železobetonovým skeletem v kombinaci se zdivem. Bude vypracován ...