Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení veřejných zakázek 

    Henrich, Filip
    Bakalářská práce se zabývá problematikou kvalifikace dodavatele a hodnotících kritérií nabídek veřejných zakázek na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Teoretická část obsahuje výklad ...