Now showing items 1-2 of 2

  • Interaktivní turistický průvodce 

    Henry, Andrii
    Tato bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace Interaktivní turistický průvodce pro platformu Android. Popisuje řešení návrhu a implementace aplikace, která prostřednictvím tzv. rozšířené reality zobrazuje na obrazovce ...
  • Mobilní app pro měření odstupu od předchozího vozidla v provozu 

    Henry, Andrii
    Tato diplomová práce se zabývá vývojem mobilní aplikace na platformě Android pro měření vzdálenosti k předchozímu vozidlu v provozu vizuální cestou. Byla řešena problematika implementace algoritmů počítačového vidění pro ...