Now showing items 1-8 of 8

 • Nástroje pro válečkování ve strojírenství. 

  Henzl, David
  Bakalářská práce se zabývá beztřískovou technologií obrábění válečkováním a nástroji se zaměřením na válečkování kruhových otvorů a navazujících ploch. V první části práce jsou objasněny základní pojmy týkající se dokončování ...
 • Návrh lisovacího přípravku 

  Hostinský, Michal
  Stříhání, jakožto technologie plošného tváření, se řadí mezi progresivní způsoby zpracování kovů. V porovnání s novými technologiemi obrábění kovů má stále své nezastupitelné místo ve strojírenské výrobě. Předkládaný projekt ...
 • Nekonvenční metody tváření 

  Barcuch, Jiří
  Nekonvenční metody tváření se užívají při výrobě prototypů, menších sérií a ověřování experimentů. Lze využívat technologie tváření pomocí nepevného nástroje a vysokorychlostního tváření. Nepevný nástroj se dá užít v podobě ...
 • Stroje využívané ve tváření 

  Kvapil, Jan
  Bakalářská práce, která je vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B 2339, obsahuje stručný přehled jednotlivých typů strojů používaných ve tváření. V práci jsou charakterizovány dnes i dříve používané stroje. Mezi ...
 • Technologický projekt výroby nerotačních (deskových) součástí 

  Henzl, David
  Diplomová práce je zaměřena na vypracování technologického projektu výroby nerotačních (deskových) součástí na základě požadavků společnosti TOS KUŘIM – OS, a.s. V první části práce je zpracována literární studie z oblasti ...
 • VST Plug-IN pro vodoznačení audio signálů 

  Henzl, David
  Tato práce se zabývá digitálním zpracováním signálů(DSP), možnostem jejich zpracování a zejména pak vodoznačením audio signálů jako možnost zabezpečení autorských práv audio obsahu. V práci jsou nastíněny základní metody ...
 • Výroba a dělení trubek 

  Drápala, Miroslav
  Předložený projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia B-STI Strojní inženýrství je zaměřen na problematiku výroby a dělení trubek tvářením. Na základě literární studie dané problematiky a vlastních znalostí je v práci ...
 • Výroba součásti "Ustavovací základna" 

  Dluhoš, Jan
  Bakalářská práce zpracovaná, na základě bakalářského studia programuB3S-P Strojírenství, oboru B-STG Strojírenská technologie, se zabývá výrobou výlisku pro přepravu kopírovacích zařízení do zámoří. Výlisek slouží pro ...