Now showing items 1-3 of 3

 • Metody přístupu k databázím PostgreSQL v .NET Framework 

  Henzl, Václav
  Výsledkem této práce jsou dva hlavní projekty – NpgObjects a PagedDataGridView. NpgObjects je jednoduchý ORM framework umožňující mapování databázových tabulek do objektů prostředí CLR platformy .NET. Pomocí speciálně ...
 • Převodník USB/RS 485 

  Henzl, Václav
  Tato práce se zabývá problematikou realizace převodníku sběrnice typu USB na sběrnici typu RS-485, která je v dnešní době hojně využívána při průmyslových aplikacích (autor např. používá jako komunikační prostředek mezi ...
 • Zajištění kvality služeb pomocí protokolu MPLS 

  Henzl, Václav
  Cílem této semestrální práce je vytvoření modelu MPLS sítě v programovém vybavení OPNET Modeler a následné simulování chování této sítě se zaměřením na zajištění kvality služeb. Tato práce obsahuje teoretický úvod do ...