Now showing items 1-2 of 2

  • Mikrokontrolérem řízené spínací hodiny 

    Heralecký, Lukáš
    Bakalářská práce s názvem „Mikrokontrolerem řízené spínací hodiny“ je zaměřena na návrh a praktické využití zařízení, které bude schopno v závislosti na vnějších podnětech vykonávat jednoduché úkony. V této práci jsou ...
  • Zdroj pro vysoce svítivé bílé LED 

    Heralecký, Lukáš
    Cílem této diplomové práce je seznámit se s možnostmi řízení vysoce svítivých bílých LED diod pomocí obvodů pracujícími s vysokým napětím. V samotné práci je rozdělení současných světelných zdrojů a především zaměření na ...