Now showing items 1-2 of 2

  • Bytový dům Hlaváčkova – stavebně technologický projekt 

    Herben, Tomáš
    Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu Hlaváčkova. Práce je zaměřena především na etapu hrubé stavby. Součástí práce je technická zpráva zařízení staveniště, širší dopravní vztahy, návrh ...
  • Rozšíření skladu v Poličce - hrubá vrchní stavba 

    Herben, Tomáš
    Obsahem této práce je rozšíření skladu v Poličce, konkrétně realizace hrubé vrchní stavby. Zahrnuje v sobě stavebně technologickou zprávu, technologický předpis, technickou zprávu zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, ...