• An Additional Approach to Model Current Followers and Amplifiers with Electronically Controllable Parameters from Commercially Available ICs 

  Šotner, Roman; Kartci, Aslihan; Jeřábek, Jan; Herencsár, Norbert; Dostál, Tomáš; Vrba, Kamil (Versita, 2012-11-22)
  Several behavioral models of current active elements for experimental purposes are introduced in this paper. These models are based on commercially available devices. They are suitable for experimental tests of current- ...
 • Aktivní filtry a jejich transformace na diferenční struktury 

  Polešáková, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá transformací nediferenčních aktivních filtrů pracujících v proudovém, napěťovém a smíšeném módu na plně diferenční struktury. Obsahuje stručný teoretický úvod do problematiky kmitočtových filtrů, ...
 • Audio zesilovače pracující ve třídě D a jejich počítačová simulace 

  Bednár, Branislav
  Témou semestrálnej práce sú audio zosilňovače pracujúce v triede D. Táto práca je zameraná na rozbor jednotlivých částí zosilňovača a ich popis. Ďalej sa zaoberá rozborom priebehov signálov, ktoré sa vyskytujú v dôležitých ...
 • Behavioral model for emulation of ZC-CG-VDCC 

  Jeřábek, Jan; Šotner, Roman; Herencsár, Norbert; Vrba, Kamil; Dostál, Tomáš (The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE), 2016-01-29)
  This paper presents a proposal and an experimental analysis of behavioral emulator of so-called z-copy controlled-gain voltage differencing current conveyor (ZC-CG-VDCC) based on commercially available devices. Most of ...
 • CMOS-based active RC sinusoidal oscillator with four-phase quadrature outputs and single-resistance-controlled (SRC) tuning laws 

  Lahiri, Abhirup; Herencsár, Norbert (Elsevier, 2012-09-07)
  This paper proposes a very compact CMOS realization of active RC sinusoidal oscillator capable of generating four quadrature voltage outputs. The oscillator is based on the cascade of lossless and lossy integrators in loop. ...
 • Compact MOS-RC Voltage-Mode Fractional-Order Oscillator Design 

  Kartci, Aslihan; Herencsár, Norbert; Koton, Jaroslav; Psychalinos, Costas (IEEE, 2017-09-04)
  A new voltage-mode fractional-order oscillator, employing in total 12 Metal-Oxide-Semiconductor (MOS) transistors, is introduced in this paper. The proposed circuit is composed of two operational transconductance amplifiers, ...
 • Comparative Study of Discrete Component Realizations of Fractional-Order Capacitor and Inductor Active Emulators 

  Tsirimokou, Georgia; Kartci, Aslihan; Koton, Jaroslav; Herencsár, Norbert; Psychalinos, Costas (World Scientific, 2018-02-06)
  Due to the absence of commercially available fractional-order capacitors and inductors, their implementation can be performed using fractional-order differentiators and integrators, respectively, combined with a ...
 • Design of the simple oscillator with linear tuning and pi/4 phase shift based on emulator of the modified current differencing unit 

  Šotner, Roman; Jeřábek, Jan; Herencsár, Norbert; Vrba, Kamil (The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE), 2015-10-10)
  This paper presents a simple oscillator with 45 degrees phase shift between output signals. A Modified current Differencing Unit (MCDU) was used for its design. The MCDU offers controllability of input resistances ...
 • Diferenční a pseudodiferenční kmitočtové filtry 

  Sládok, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá diferenčními a pseudodiferenčními kmitočtovými filtry. Velký důraz je kladen na charakteristiku souhlasného signálu. Dále se text věnuje problematice návrhu plně diferenčních struktur a ...
 • Dual-parameter control of the pole frequency in case of universal filter with MCDU elements 

  Jeřábek, Jan; Šotner, Roman; Herencsár, Norbert; Polák, Josef; Dvořák, Jan; Koton, Jaroslav (Springer, 2016-12-01)
  This paper presents an universal filter with control of the pole frequency by two mutually independent parameters - current gain (B) and intrinsic resistance (R x) in frame of two modified current differencing unit (MCDU) ...
 • An electronically tunable current-mode quadrature oscillator using PCAs 

  Herencsár, Norbert; Lahiri, Abhirup; Vrba, Kamil; Koton, Jaroslav (Taylor & Francis, 2012-04-10)
  The paper presents a new realization of active RC sinusoidal oscillator with electronically tunable condition and frequency of oscillation. As compared to the class of three resistors, two capacitors (3R-2C) based canonic ...
 • Elektronicky řiditelné kmitočtové filtry 

  Štěpán, Radim
  Tato práce se zabývá návrhem elektronicky řiditelných filtrů s pomocí moderních aktivních prvků, jako jsou proudové konvejory, transkondukční zesilovače či programovatelné proudové zesilovače. Při návrhu nových zapojení ...
 • Filtry s proudovými zrcadly 

  Kotlán, Petr
  V této semestrální práci je stručně ukázán návrh kmitočtových filtrů 2. řádu s proudovým zesilovačem. Autonomní obvod jsme upravili tak, aby splňoval kritéria nutná pro kmitočtový filtr. Je ukázáno několik variant autonomních ...
 • Filtry vyšších řádů s proudovými zrcadly 

  Novotný, Matouš
  Předkládaná práce se zabývá návrhem kmitočtových filtrů s využitím více aktivních prvků MCMI (Multi-output Current Mirror and Inverter). Úvod práce je nejprve věnován teorii kmitočtových filtrů a jejich možným využitím. ...
 • Fractional-Order Oscillator Design Using Unity-Gain Voltage Buffers and OTAs 

  Kartci, Aslihan; Herencsár, Norbert; Koton, Jaroslav; Brančík, Lubomír; Vrba, Kamil; Tsirimokou, Georgia; Psychalinos, Costas (IEEE, 2017-08-06)
  In this study, a new voltage-mode fractional-order oscillator using two unity-gain voltage buffers, two operational transconductance amplifiers, one resistor, and two capacitors is presented. The design procedure of ...
 • Fully differential first-order allpass filters using a DDCC 

  Horng, Jiun-Wei; Wu, Chang-Ming; Herencsár, Norbert (NISCAIR-CSIR, 2014-08-01)
  Two voltage-mode high input impedance differential input-differential output first-order allpass filters based on differential difference current conveyor (DDCC) are presented. Each of the proposed circuit uses one plus-type ...
 • High input impedance voltage-mode universal filter and its modification as quadrature oscillator using VDDDAs 

  Tuntrakool, Sunti; Kumngern, Montree; Šotner, Roman; Herencsár, Norbert; Suwanjan, Peerawut; Jaikla, Winai (NISCAIR ONLINE PERIODICALS REPOSITORY (NOPR), 2017-05-23)
  The second order universal voltage-mode filter using voltage differencing differential difference amplifiers (VDDDAs) has been proposed. It has high input impedance voltage-mode biquad filter with orthogonal tune of natural ...
 • History, Progress and New Results in Synthetic Passive Element Design Employing CFTAs 

  Koton, Jaroslav; Herencsár, Norbert; Venclovský, Martin (International Society for Science and Engineering, 2015-03-31)
  After the presentation of the Current Follower Transconductance Amplifier (CFTA) active element, it has found a numerous application possibilities while designing linear and non-linear analog function blocks. This paper ...
 • Kmitočtové filtry s netradiční kombinací aktivních prvků 

  Filgas, Jaroslav
  Bakalářská práce pojednává o teorii a návrhu analogových kmitočtových filtrů druhého řádu, které pracují v proudovém módu a využívají netradiční kombinace aktivních prvků. Filtry jsou navrženy s využitím metody autonomních ...
 • Kmitočtové filtry s řiditelnými proudovými sledovači 

  Novotný, Matouš
  Předkládaná práce se zabývá návrhem a realizací kmitočtových filtrů s využitím jednoho nebo více aktivních prvků CMI (Current Mirror and Inverter). Úvod práce je nejprve věnován teorii kmitočtových filtrů a jejich možným ...