Now showing items 1-20 of 70

 • An Additional Approach to Model Current Followers and Amplifiers with Electronically Controllable Parameters from Commercially Available ICs 

  Šotner, Roman; Kartci, Aslihan; Jeřábek, Jan; Herencsár, Norbert; Dostál, Tomáš; Vrba, Kamil (Versita, 2012-11-22)
  Several behavioral models of current active elements for experimental purposes are introduced in this paper. These models are based on commercially available devices. They are suitable for experimental tests of current- ...
 • Aktivní filtry a jejich transformace na diferenční struktury 

  Bečková, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá transformací nediferenčních aktivních filtrů pracujících v proudovém, napěťovém a smíšeném módu na plně diferenční struktury. Obsahuje stručný teoretický úvod do problematiky kmitočtových filtrů, ...
 • Analysis and Verification of Identical-Order Mixed-Matrix Fractional-Order Capacitor Networks 

  Kartci, Aslihan; Agambayev, Agamyrat; Herencsár, Norbert; Salama, Khaled Nabil (IEEE, 2018-07-02)
  In the open literature while capacitors are introduced with -90 degrees phase angle, here we described our fabricated polymer composite, mixed matrix, as a fractional-order capacitor (FoC). The effect on phase and ...
 • Audio zesilovače pracující ve třídě D a jejich počítačová simulace 

  Bednár, Branislav
  Témou semestrálnej práce sú audio zosilňovače pracujúce v triede D. Táto práca je zameraná na rozbor jednotlivých částí zosilňovača a ich popis. Ďalej sa zaoberá rozborom priebehov signálov, ktoré sa vyskytujú v dôležitých ...
 • Balanced-Output CCCFOA and Its Utilization in Grounded Inductance Simulator with Various Orders 

  Herencsár, Norbert (IEEE, 2018-07-04)
  In this paper, a new realization of current-controlled current feedback operational amplifier with balanced voltage outputs (BO-CCCFOA) is presented. A resistorless grounded lossless positive inductance simulator (PIS) ...
 • Behavioral model for emulation of ZC-CG-VDCC 

  Jeřábek, Jan; Šotner, Roman; Herencsár, Norbert; Vrba, Kamil; Dostál, Tomáš (The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE), 2016-01-29)
  This paper presents a proposal and an experimental analysis of behavioral emulator of so-called z-copy controlled-gain voltage differencing current conveyor (ZC-CG-VDCC) based on commercially available devices. Most of ...
 • CMOS-based active RC sinusoidal oscillator with four-phase quadrature outputs and single-resistance-controlled (SRC) tuning laws 

  Lahiri, Abhirup; Herencsár, Norbert (Elsevier, 2012-09-07)
  This paper proposes a very compact CMOS realization of active RC sinusoidal oscillator capable of generating four quadrature voltage outputs. The oscillator is based on the cascade of lossless and lossy integrators in loop. ...
 • Compact MOS-RC Voltage-Mode Fractional-Order Oscillator Design 

  Kartci, Aslihan; Herencsár, Norbert; Koton, Jaroslav; Psychalinos, Costas (IEEE, 2017-09-04)
  A new voltage-mode fractional-order oscillator, employing in total 12 Metal-Oxide-Semiconductor (MOS) transistors, is introduced in this paper. The proposed circuit is composed of two operational transconductance amplifiers, ...
 • Comparative Study of Discrete Component Realizations of Fractional-Order Capacitor and Inductor Active Emulators 

  Tsirimokou, Georgia; Kartci, Aslihan; Koton, Jaroslav; Herencsár, Norbert; Psychalinos, Costas (World Scientific, 2018-02-06)
  Due to the absence of commercially available fractional-order capacitors and inductors, their implementation can be performed using fractional-order differentiators and integrators, respectively, combined with a ...
 • Comparative Study of Op-Amp-based Integrators Suitable for Fractional-Order Controller Design 

  Herencsár, Norbert; Kartci, Aslihan; Yildiz, Hacer A.; Šotner, Roman; Dvořák, Jan; Kubánek, David; Jeřábek, Jan; Koton, Jaroslav (IEEE, 2019-07-01)
  In this paper, a fractional-order capacitor (FOC) of an order = 0.89 (i.e. constant phase angle –80.1 degree) was emulated via Valsa RC network with five branches. The network component values were optimized using modified ...
 • Design of Fractional-Order Integrator Controlled by Single Voltage Gain 

  Šotner, Roman; Petržela, Jiří; Jeřábek, Jan; Herencsár, Norbert; Andriukaitis, Darius (IEEE, 2019-07-01)
  This work presents analyses of interaction of fractional- and integer-order transfer functions when their responses are added together by simple linear operation of sum. The mathematical background is very complex but ...
 • Design of the simple oscillator with linear tuning and pi/4 phase shift based on emulator of the modified current differencing unit 

  Šotner, Roman; Jeřábek, Jan; Herencsár, Norbert; Vrba, Kamil (The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE), 2015-10-10)
  This paper presents a simple oscillator with 45 degrees phase shift between output signals. A Modified current Differencing Unit (MCDU) was used for its design. The MCDU offers controllability of input resistances ...
 • Diferenční a pseudodiferenční kmitočtové filtry 

  Sládok, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá diferenčními a pseudodiferenčními kmitočtovými filtry. Velký důraz je kladen na charakteristiku souhlasného signálu. Dále se text věnuje problematice návrhu plně diferenčních struktur a ...
 • Dual-parameter control of the pole frequency in case of universal filter with MCDU elements 

  Jeřábek, Jan; Šotner, Roman; Herencsár, Norbert; Polák, Josef; Dvořák, Jan; Koton, Jaroslav (Springer, 2016-12-01)
  This paper presents an universal filter with control of the pole frequency by two mutually independent parameters - current gain (B) and intrinsic resistance (R x) in frame of two modified current differencing unit (MCDU) ...
 • An electronically tunable current-mode quadrature oscillator using PCAs 

  Herencsár, Norbert; Lahiri, Abhirup; Vrba, Kamil; Koton, Jaroslav (Taylor & Francis, 2012-04-10)
  The paper presents a new realization of active RC sinusoidal oscillator with electronically tunable condition and frequency of oscillation. As compared to the class of three resistors, two capacitors (3R-2C) based canonic ...
 • Elektronicky řiditelné kmitočtové filtry 

  Štěpán, Radim
  Tato práce se zabývá návrhem elektronicky řiditelných filtrů s pomocí moderních aktivních prvků, jako jsou proudové konvejory, transkondukční zesilovače či programovatelné proudové zesilovače. Při návrhu nových zapojení ...
 • Filtry s proudovými zrcadly 

  Kotlán, Petr
  V této semestrální práci je stručně ukázán návrh kmitočtových filtrů 2. řádu s proudovým zesilovačem. Autonomní obvod jsme upravili tak, aby splňoval kritéria nutná pro kmitočtový filtr. Je ukázáno několik variant autonomních ...
 • Filtry vyšších řádů s proudovými zrcadly 

  Novotný, Matouš
  Předkládaná práce se zabývá návrhem kmitočtových filtrů s využitím více aktivních prvků MCMI (Multi-output Current Mirror and Inverter). Úvod práce je nejprve věnován teorii kmitočtových filtrů a jejich možným využitím. ...
 • Fractional-Order Hartley Oscillator 

  Agambayev, Agamyrat; Kartci, Aslihan; Hassan, Ali H.; Herencsár, Norbert; Bagci, Hakan; Salama, Khaled Nabil (IEEE, 2018-07-02)
  A fractional-order capacitor (FOC) is developed using a Molybdenum disulfide ferroelectric polymer composite. The fabricated FOC exhibits constant phase over five decades between 100 Hz-10 MHz, which is the broadest operating ...
 • Fractional-Order Oscillator Design Using Unity-Gain Voltage Buffers and OTAs 

  Kartci, Aslihan; Herencsár, Norbert; Koton, Jaroslav; Brančík, Lubomír; Vrba, Kamil; Tsirimokou, Georgia; Psychalinos, Costas (IEEE, 2017-08-06)
  In this study, a new voltage-mode fractional-order oscillator using two unity-gain voltage buffers, two operational transconductance amplifiers, one resistor, and two capacitors is presented. The design procedure of ...