Now showing items 1-2 of 2

  • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci diferenciálů 

    Herka, Miroslav
    Cílem této práce bylo sestavit přehled konstrukčních typů diferenciálů osobních aut. Práce má rešeršní charakter, tudíž se zde nevyskytuje žádný vlastní konstrukční návrh, ale obsahuje všechny nejpoužívanější typy diferenciálů. ...
  • Zvýšení účinnosti sacího kanálu zážehového motoru 

    Herka, Miroslav
    Práce popisuje konstrukční řešení sacích kanálů soudobých spalovacích motorů, jejich základní vlastnosti a jednotlivé typy proudění. Práce je zaměřena na experimentálním měření reálného sacího kanálu motoru Husaberg, jehož ...