Now showing items 1-3 of 3

 • Lineárně polarizovaná štěrbinová anténa pracující v blízkosti lidského těla 

  Hermány, Roman
  Tato bakalářská práce představuje lineárně polarizovanou štěrbinovou anténu pracující v blízkosti lidského těla. Základem práce je motiv štěrbinové antény typu U, vytvořený na vlnovodu integrovaném do substrátu pracujícím ...
 • Multilayer Textile Antenna Array 

  Hermány, Roman; Pařízek, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  Two possible ways to power the serial patch array will be presented. The antenna array is conceived as a multi-layered structure formed on a 3D textile substrate. The first concept – aperture coupled array – is unsuitable ...
 • Vícevrstvá textilní anténní řada 

  Hermány, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem tří možných způsobů napájení sériové flíčkové řady a následnou optimalizací vybrané z nich. Anténní řada je koncipována jako vícevrstvá struktura vytvořená na 3D textilním substrátu. ...