Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh datové struktury Intranetu a následné dolování dat s využitím SQL serveru 

  Herman, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh datové struktury intranetu a využití jazyka SQL při vyhledávání dat. Jejím výstupem je optimálně navržený intranet konkrétní organizaci. Za pomoci datového a funkčního modelování je ...
 • Podnikatelská plán pro založení boulder centra 

  Herman, Jan
  Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského záměru pro založení Boulder Centra v Brně. Jde o horolezeckou stěnu spojenou s možností posezení. Na základě ekonomických analýz je sestaven podnikatelský plán, který ...
 • Vynášecí pásový podavač 

  Herman, Jan
  Cílem této práce je provést konstrukční návrh vynášecího pásového podavače pro štěrk a stavební suť. Komponenty budou voleny na základě funkčního výpočtu dle normy ČSN ISO 5048. Výsledkem práce je koncepce, která obsahuje ...