Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti regulace vývinu hydratačního tepla v betonu pomocí plastifikační přísady 

    Hermann, Radek
    Tato práce se zabývá problematikou plastifikačních a superplastifikačních přísad a jejich vlivem na hydratační proces cementových past. Proces hydratace je v této práci zkoumán jak z pohledu vývinu hydratačního tepla, tak ...
  • Vývoj chemicky odolné stříkané směsi 

    Hermann, Radek
    Odpady z výroby, pro které je nalezeno přímé využití do výroby jiné, se stávají druhotnými surovinami. Na tuto problematiku je zaměřena v ČR i ve světě celá řada institucí. Tato práce se zabývá problematikou stříkaných ...