Now showing items 1-6 of 6

 • Cyklopočítač s měřičem frekvence 

  Netáhlo, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací cyklopočítače s měřičem frekvence šlapání. Zařízení měří rychlost, frekvenci šlapání, tepovou frekvenci, ujetou vzdálenost a také aktuální čas a datum. Naměřené hodnoty se ...
 • Cyklopočítač s výškoměrem 

  Čech, Tomáš
  Cílem projektu je seznámit se s parametry magnetických senzorů pro měření impulsů a snímačů atmosférického tlaku. Dále je potřeba vybrat vhodný mikrokontrolér a LCD k zobrazování měřených hodnot. Později navrhnout a sestrojit ...
 • Dálkové ovládání televizního přijímače 

  Bordács, Balázs
  Diplomová práce se zabývá problematikou dálkového ovládání televizního přijímače. Cílem této práce je prostudovat standardy dálkového ovládání televizních přijímačů pomocí infračerveného záření IR. Pro úspěšné řešení práce ...
 • Programovatelný termostat 

  Kollár, Tomáš
  Cílem práce bylo navržení, zkonstruování a experimentální ověření programovatelného termostatu. Hlavním řídícím prvkem termostatu je mikrokontrolér ATmega168, který skrz sběrnici I2C komunikuje se vzdálenými čipy MAX6615. ...
 • Tiskový USB přepínač 

  Mrník, Martin
  Práca sa zaoberá špecifikáciou USB zbernice, jej výhodami, nevýhodami a rôznymi možnosťami použitia. Čitateľovi ponúka bližší pohľad na procesy neviditeľné bežnému užívateľovi v priebehu inicializácie, prevádzky a správy ...
 • Záření soustav antén v blízké zóně 

  Hermany, Jiří
  Práce se zabývá zářením soustavy antén v blízké zóně. Hlavním cílem bylo vytvořit program pro výpočet záření v blízkosti soustavy antén s reflektorem, který umožní zobrazit rozložení intenzity elektrického a magnetického ...