Now showing items 1-2 of 2

  • A Relation/Topic-Based Visualisation to Aid Exploratory Search in Large Collections 

    Herrmannová, Drahomíra
    Tato diplomová práce byla vypracována na pracovní praxi/stáži na The Open University, Milton Keynes, UK. V posledních letech bylo vyvinuto mnoho nových přístupů a metod k vizualizaci a prohlížení obsahu kolekcí dokumentů. ...
  • Social Network Integration into an Information Portal 

    Herrmannová, Drahomíra
    Bakalářská práce byla vypracována na studijním pobytu na "Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugalsko", a je zpracována v angličtině. Cílem bakalářské práce "Integrace sociálních sítí do informačního ...