Now showing items 1-8 of 8

 • Měření komplexní permitivity materiálů metodou ve volném prostoru 

  Nekovář, Jiří
  Cílem této diplomové práce je vývoj měřicího pracoviště pro metodu měření komplexní permitivity ve volném prostoru. Na začátku diplomové práce je metoda popsána. Dále je pozornost zaměřena na diskusi týkající se ...
 • Měření komplexní permitivity materiálů v mikrovlnném pásmu 

  Polák, Radek
  V této práci jsou popsány vybrané metody měření komplexní permitivity v mikrovlnném pásmu, jejich vlastnosti, výhody i nevýhody. Jsou zde diskutovány důvody jejich možného využití pro konstrukci měřícího pracoviště. Práce ...
 • Měřicí hřebenová trychtýřová anténa 

  Vašina, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou širokopásmové antény pro měřící účely. Pro tuto koncepci je zvolena hřebenová trychtýřová anténa navrhována na kmitočtové pásmo 0,9 GHz - 9 GHz. Tato práce obsahuje teoretické ...
 • Obdélníková flíčková anténa pro pásmo 60 GHz 

  Hubka, Patrik
  Cílem práce je navrhnout a realizovat obdélníkovou flíčkovou anténu pro frekvenční pásmo 60 GHz s impedančním přizpůsobením na 50 . V první části této práce jsou popsány všeobecné poznatky o mikropáskových anténách. Pozornost ...
 • Planární anténní řada pro příjem signálu digitální televize 

  Havelka, Michal
  Diplomová práce se v první části zabývá návrhem jednoho anténního prvku anténního pole pro příjem signálu digitální televize. Rezonanční kmitočet antény je 4,7 GHz, anténa pracuje v kmitočtovém pásmu 4,4 až 5,0 GHz. ...
 • Vícepásmová magnetická anténa 

  Ryšánek, Martin
  Práce se zabývá parametrickou analýzou vícepásmové magnetické antény a objasňuje princip její činnosti. Je zde rovněž podrobně popsána optimalizace antény metodou roje částic pro impedanční přizpůsobení v různých kmitočtových ...
 • Vícereflektorová fraktální anténa 

  Mikulka, Josef
  Práce ověřuje postup návrhu vícepásmové antény s reflektory s reflektory na bázi kmitočtově selektivních povrchů. Při návrhu jsou detailně porovnávány vlastnosti programů Zeland IE3D a CST Microwave Studio. Závěrem lze ...
 • Využití metamateriálů pro zlepšení parametrů antén 

  Šporik, Vladimír
  Diplomová práce se zabývá návrhem planární antény rezonančního typu, která je založena na kombinaci levo- a pravotočivých vlastností přenosového vedení. Toto vedení se nazývá CRLH vedení a vychází ze tzv. hříbkové struktury. ...