Now showing items 1-1 of 1

  • Využití metody FMEA ve strojírenském podniku 

    Herynek, Michal
    Bakalářská práce se zaměřuje na využití kvalitativní metody FMEA v konkrétním strojírenském podniku a na konkrétním procesu, ve kterém dochází k inovaci a na základě aplikace metody je cílem předejít možné budoucí chybovosti.