Now showing items 1-14 of 14

 • Galerie a výstavní expozice v Rymicích 

  Radović, Ranka
  Zadáním diplomové práce bylo vytvoření expozice hliněného stavitelství v tvrzi Rymice, vyřešení venkovní expozice s dílnou hlíny. Venkovní prostor věnovaný hlíně se skládá ze dvou základních části. Jsou to výroba hliněných ...
 • Galerie a výstavní expozice v Rymicích 

  Radović, Ranka
  Zadáním diplomové práce bylo vytvoření expozice hliněného stavitelství v tvrzi Rymice, vyřešení venkovní expozice s dílnou hlíny. Venkovní prostor věnovaný hlíně se skládá ze dvou základních části. Jsou to výroba hliněných ...
 • Galerie a výstavní expozice v Rymicích 

  Paležnica, Maja
  Ve dvoru areálu bývalé tvrze ve Rymicích je umístěna venkovní expozice hlíněního stavitelství, která tematicky navazuje na skanzen, který se nacházi ve obci. Venkovni expozice návazuje na vnitřní prostor hospodářského ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Poruba, Martin
  rekonstrukce předpolí s urbanistcko architektonickým záměrem s ohledem na zahradní architekturu
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Šebestová, Helena
  Urbanistický architektonický řešení
 • Stavba v krajině - Winery 

  Melnyková, Oksana
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout objekt pro výrobu vina situovaný na Jižní Moravě v blízkosti vodní nádrže Nové Mlýny. Kromě potřebných ploch pro odstopkování, skladování, lisování, balení a export vina jsem také navrhla ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Nováková, Jitka
  Stavba vinařství je umístěna v krajině nedaleko obce Strachotín na Jižní Moravě. Řešené území se prudce svažuje směrem na jih k hladině vodní nádrže Nové Mlýny. Na budovu výroby navazuje objekt prezentace, degustace a ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Ryšková, Marie
  Cílem mé práce bylo navržení centra vinařské kultury nadmístního významu, které by sloužilo jako reprezentace Moravského vinařství jak v rámci celorepublikovém, tak i v zahraničí. Stane se styčným bodem mezi odborníky - ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Brus, Lukáš
  Návrh moderní budovy vinařství plnící vysoké architektonické a funkční požadavky.
 • Stavba v krajině - Winery 

  Šumpichová, Pavla
  Jedná se o areál na severním svahu II. vodní nádrže Nové Mlýny na konci ulice s vinnými sklepy v obci Strachotín. Hlavní stavbou je objekt vinařství, doprovodnou funkci tvoří objekty relaxační a občerstvovací. Doprovodné ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Drholecká, Monika
  Návrh moderní budovy vinařství plnící vysoké architektonické a funkční požadavky.
 • Stavba v krajině - Winery 

  Walaská, Jana
  stavba v krajine
 • Stavba v krajině - Winery 

  Šimurda, Ondrej
  Winery –Strachotín je projektem dvou budou vinařství na jižní Moravě. Samotné vinařství je budovou, kde se produkuje víno a je možná i prohlídka této produkce a také koštováni a kupa vín. V druhé budově pěti podlažní Hotel ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Grätzová, Dita
  Navrhuji dvě budovy situované v horní vyvýšené části řešeného území. Jedna budova je umístěna rovnoběžně s příjezdovou komunikací. Tvar budovy připomíná dlouhý kubus směřující ve směru příjezdové cesty a budova ubytování ...