Now showing items 1-1 of 1

  • Současné problémy při vymezování ÚSES v urbánním prostoru 

    Herzanová, Tereza (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2007)
    Kulturní krajina vzniká působením člověka, který ji přetváří k obrazu svému. Procesy, které vedly k větší produkci biomasy, vznikaly ekologicky méně stabilní ekosystémy, které jsou závislé na dodatkové energii. Předpoklady ...