Now showing items 1-8 of 8

 • Automatická klasifikace fotografií antibiotických disků 

  Hesko, Branislav
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou automatickej klasifikácie fotografií antibiotických diskov. Cieľom práce je vytvorenie výstupu s klasifikovanými antibiotickými diskmi aplikáciou rozličných metód. Úloha je rozdelená ...
 • Detekce a rozpoznávaní tváře s využitím platformy Raspberry Pi 

  Rozhoňová, Andrea
  Následující bakalářská práce se věnuje problematice detekce a rozpoznání tváří v obraze. Teoretická část rozděluje metody detekce a rozpoznání obličeje do několika skupin, které jsou poté blíže popsány a vysvětleny. Na ...
 • Pixel-Wise Segmentation Of The Blood Vessels Using Random Forests 

  Hesko, Branislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper presents segmentation of the blood vessels in retinal images. First, a serie of feature detectors is applied in form of multiple filters. Then, each pixel is classified using random forests, which was trained ...
 • Potlačení strukturního šumu typu spekle 

  Kuchař, Otakar
  Diplomová práce se zabývá studií ultrazvuku. První část této práce je věnována základním fyzikálním principům, módům zobrazení, ultrazvukovým sondám, biologickým účinkům a v poslední části artefaktům spojených s ultrazvukovým ...
 • Rozpoznání textu s využitím neuronových sítí 

  Peřinová, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá rozpoznáváním textu v obraze. V první části práce jsou popsány základní typy úloh rozpoznání textu a rozdělení algoritmu na jednotlivé fáze. Pro každou fázi jsou v následující části popsány ...
 • Segmentation of the Common Carotid Artery Intima Media Using Active Contour Models 

  Hesko, Branislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Ultrasound measurements of the human carotid artery intima media thickness are conventionally obtained using manual tracing between tissue layers. This article consists of different approach, when intima media thickness ...
 • Simulace ultrazvukových sekvencí při kontrastním zobrazování 

  Staňková, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o principu kontrastních zobrazovacích technik u ul-trazvukového zobrazení. Nejprve jsou zde v první části popsány pro pochopení základní prin-cipy a vlastnosti ultrazvukového vlnění. Dále ...
 • Vytvoření terapeutické hry s využitím EMG signálu 

  Drozd, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na elektromyografii a její využití pro biofeedback. Nejprve popisuje elektromyografii a způsob jakým se měří. Dále způsoby zpracování signálu EMG, aby se dal určitým způsobem kvantifikovat ...