Now showing items 1-17 of 17

 • Aktivní kontury pro segmentaci ultrazvukových dat 

  Hesko, Branislav
  Táto diplomová práca má za úlohu implementovať metódu aktívnych kontúr pre užitie v~segmentácii ultrazvukových obrazov. Teoretická časť popisuje vlastnosti ultrazvukových obrazov, základné segmentačné prístupy a ozrejmuje ...
 • Automatická klasifikace fotografií antibiotických disků 

  Hesko, Branislav
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou automatickej klasifikácie fotografií antibiotických diskov. Cieľom práce je vytvorenie výstupu s klasifikovanými antibiotickými diskmi aplikáciou rozličných metód. Úloha je rozdelená ...
 • Deep Convolutional Networks For Oct Image Classification 

  Hesko, Branislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  In this work, OCT (optical coherence tomography) images are classified according to the present pathology into four distinct categories. Three different neural network models are used to classify images, each model is ...
 • Detekce a rozpoznávaní tváře s využitím platformy Raspberry Pi 

  Rozhoňová, Andrea
  Následující bakalářská práce se věnuje problematice detekce a rozpoznání tváří v obraze. Teoretická část rozděluje metody detekce a rozpoznání obličeje do několika skupin, které jsou poté blíže popsány a vysvětleny. Na ...
 • Metody hlubokého učení pro segmentaci cév a optického disku v oftalmologických sekvencích 

  Rozhoňová, Andrea
  Cílem následující diplomové práce bylo studium problematiky segmentace optického disku a cév sítnice v oftalmologických sekvencích. Teoretická část práce shrnuje principy různých přístupů z oblasti hlubokého učení, které ...
 • Mobilní aplikace pro automatickou detekci a rozpoznávaní tváří 

  Stejskalová, Kristina
  Tato bakalářská práce má za úkol implementovat metodu pro detekci a rozpoznávání tváře v programovacím jazyku Java a následné vytvoření Android aplikace pro detekci a rozpoznávání tváře. Teoretická část popisuje přehled ...
 • Multimodal Features for Detection of Driver Stress and Fatigue: Review 

  Němcová, Andrea; Svozilová, Veronika; Bucsuházy, Kateřina; Smíšek, Radovan; Mézl, Martin; Hesko, Branislav; Belák, Michal; Bilík, Martin; Maxera, Pavel; Seitl, Martin; Dominik, Tomáš; Semela, Marek; Šucha, Matúš; Kolář, Radim (IEEE, 2020-03-10)
  Driver fatigue and stress significantly contribute to higher number of car accidents worldwide. Although, different detection approaches have been already commercialized and used by car producers (and third party companies), ...
 • Návrh algoritmu pro anonymizaci ultrazvukových dat na úrovni snímku 

  Bugnerová, Pavla
  Práce se věnuje anonymizaci ultrazvukových dat ve formátu DICOM. Pro detekci textu v obraze je využito Haarovy vlnky z rodiny vlnek Daubechies k detekci hran v diagonálním směru. Digitalizace textu je realizována pomocí ...
 • Pixel-Wise Segmentation Of The Blood Vessels Using Random Forests 

  Hesko, Branislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper presents segmentation of the blood vessels in retinal images. First, a serie of feature detectors is applied in form of multiple filters. Then, each pixel is classified using random forests, which was trained ...
 • Postupy seřízení diagnostického přístroje Array Reader C-series 

  Čičatka, Michal
  Práce se věnuje aktualizaci aplikace pro seřízení biochemického microarray analyzátoru Array Reader C-series společnosti BioVendor. Nejprve obecně definuje a rozdělí chemické analyzátory; následně popíše jejich fyzikální ...
 • Potlačení strukturního šumu typu spekle 

  Kuchař, Otakar
  Diplomová práce se zabývá studií ultrazvuku. První část této práce je věnována základním fyzikálním principům, módům zobrazení, ultrazvukovým sondám, biologickým účinkům a v poslední části artefaktům spojených s ultrazvukovým ...
 • Rozpoznání textu s využitím neuronových sítí 

  Peřinová, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá rozpoznáváním textu v obraze. V první části práce jsou popsány základní typy úloh rozpoznání textu a rozdělení algoritmu na jednotlivé fáze. Pro každou fázi jsou v následující části popsány ...
 • Segmentation of the Common Carotid Artery Intima Media Using Active Contour Models 

  Hesko, Branislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Ultrasound measurements of the human carotid artery intima media thickness are conventionally obtained using manual tracing between tissue layers. This article consists of different approach, when intima media thickness ...
 • Simulace ultrazvukových sekvencí při kontrastním zobrazování 

  Staňková, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o principu kontrastních zobrazovacích technik u ul-trazvukového zobrazení. Nejprve jsou zde v první části popsány pro pochopení základní prin-cipy a vlastnosti ultrazvukového vlnění. Dále ...
 • Sledování pohybu očí pomocí platformy Raspberry Pi 

  Hunkařová, Nikol
  Tato diplomová práce se zabývá sledováním pohybu očí pomocí platformy Raspberry Pi. Teoretická část studuje problematiku anatomie oka, detekce a sledování očí. V praktické části je v programovacím jazyku Python navrhnut ...
 • Terapeutická hra pro měření reakční doby s využitím platformy BITalino 

  Veselá, Cindy
  Tato diplomová práce se zabývá snímáním elektromyografického signálu a detekcí svalové aktivity v reálném čase za účelem měření reakční doby. Pro motivaci pacientů byla navržena a implementována terapeutická závodní hra ...
 • Vytvoření terapeutické hry s využitím EMG signálu 

  Drozd, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na elektromyografii a její využití pro biofeedback. Nejprve popisuje elektromyografii a způsob jakým se měří. Dále způsoby zpracování signálu EMG, aby se dal určitým způsobem kvantifikovat ...