Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh podnikatelského záměru na založení hotelu s minipivovarem 

    Hetmánková, Gabriela
    Bakalářská práce se zaměřuje na vypracování návrhu podnikatelského záměru na založení hotelu s minipivovarem ve městě Zlín. Popisuje postup řešení, skladbu podnikatelského záměru a obsah jednotlivých jeho částí včetně ...
  • Návrh podnikového finančního plánu 

    Hetmánková, Gabriela
    Diplomová práce se zabývá sestavením návrhu finančního plánu vybrané společnosti. Popisuje postup vypracování jednotlivých analýz, které mu předchází, výpočtů nutných k jeho úspěšnému sestavení a zhodnocení jeho obou možných ...